Buurtsite

De buurtsite ondersteunt buurtbewoners om op eigen kracht de samenhang in de buurt te versterken. Via de buurtsite kan men elkaar leren kennen, communiceren en activiteiten delen.

Meer informatie op www.sharecare.nl .


Alle buurtsites

De buurtsite is binnenkort door iedereen op te starten. De volgende buurtsites zijn reeds in gebruik: